POMPA CIEPŁA NIBE F2120

NIBE F2120 to powietrzna pompa ciepła typu powietrze/woda, wyposażona w inwerterową sprężarkę z technologią EVI (wtrysk pary).

Nibe F2120

DANE TECHNICZNE:

Sprawdź

POWIETRZNA POMPA CIEPŁA NIBE F2120

Nowy typoszereg NIBE F2120 stanowi prze-łom w technologii powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda, osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP na tym samym poziomie, co pompy ciepła solanka/woda. Seria F2120 to pompy ciepła typu monoblok, z modulowaną mocą grzewczą i wbudowaną funkcją chłodzenia aktywnego. Urządzenia wyposażone są w inwerterową sprężarkę z technologią EVI (wtrysk pary), dzięki czemu zapewniają produkcję ciepła

(63oC na zasilaniu systemu grzewczego), nawet przy temperaturze – 25oC.

Pompa ciepła Nibe F2120 może współpracować z innymi źródłami ciepła, takimi jak np. kotły elektryczne, olejowe, gazowe. Przy wysokim zapotrzebowaniu do ciepło, istnieje możliwość podłączenia w układzie kaskadowym, maksymalnie 8 jednostek F2120.

W celu produkcji ciepłej wody użytkowej urządzenie wymaga podłączenia zasobnika c.w.u.
(np. NIBE BA-ST 90XX-1FEDC, NIBE BA-WH),
bądź kompaktowej centrali SHK 200M lub centrali wewnętrznej NIBE VVM z wbudowanym zbiornikiem c.w.u., w zależności od wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Przy wysokim zapotrzebowaniu do ciepło, istnieje możliwość podłączenia w układzie kaskadowym, maksymalnie 8 jednostek F2120.

Dane techniczne pompy ciepła Nibe 2120:

 • Modulowana moc grzewcza
 • Minimalna temperatura dolnego źródła -25oC
 • Wysoka temperatura zasilania c.o. 65oC
 • Wbudowana funkcja chłodzenia aktywnego
 • Możliwość sterowania przez Internet za pomocą
 • NIBE Uplink lub nibeuplink.com (dot. systemu z VVM 225/310/320/500), za pomocą myUplink lub myuplink.com (dot. systemu z VVM S320) lub witryny myupway.com (dot. systemu z SHK 200M)
 • Możliwość sterowania produkcją ciepłej wody użytkowej, produkcją wody w basenie, szczytowym źródłem ciepła
 • Możliwość wentylacji mechanicznej budynku przy użyciu modułu F135 lub rekuperatora NIBE (dot. SMO 40/S40, SHK 200M lub VVM)
 • Możliwość łączenia w kaskadę maksymalnie 8 jednostek
 • Wbudowany system odszraniania przez odwrócenie obiegu
 • SCOP 5,05 (dot. F2120 -16, -20, klimat umiarkowany, 35oC)
 • COP 5,12 (dot. F2120-12, przy A7/W35, wg EN 14511)
 • Poziom ciśnienia akustycznego 39 dB(A) (dot. F2120-8, 12 w odległości 2 m, wg EN 11203)
 • Zasilanie 3×400 V
 • Klasa energetyczna A+++ (zgodnie z Dyrektywą ErP, przy temp. zasilania 35oC)
 • gwarancja do 5 lat

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

a także:

Zawsze możesz też zwrócić się do naszych konsultantów z pytaniami o dodatkowe informacje.