Magazyny Energii

Magazyny energii są kluczowym elementem transformacji energetycznej. Służą do gromadzenia energii w celu późniejszego wykorzystania w efektywny i zrównoważony sposób. Głównym celem magazynów energii jest zapewnienie elastyczności i stabilności sieci energetycznych. Dzięki magazynom, nadwyżki energii mogą być gromadzone i wykorzystywane w godzinach szczytu lub w przypadku awarii, co przyczynia się do zwiększenia niezawodności i odporności systemu.

Magazyny energii również umożliwiają optymalne wykorzystanie energii odnawialnej, która nie zawsze jest generowana wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Dzięki magazynom, energia może być zgromadzona w okresach niskiego zapotrzebowania i uwolniona w momencie wzrostu popytu, co pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i ograniczenie konieczności korzystania z tradycyjnych źródeł energii.

Wraz z rosnącym udziałem energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym, magazyny energii będą odgrywać coraz ważniejszą rolę. Pozwolą na zwiększenie udziału energii odnawialnej poprzez zniwelowanie jej wahań i niestabilności, co będzie sprzyjało trwałemu rozwojowi czystych i zrównoważonych źródeł energii.

Magazyny energii

Moduł bateryjny FoxESS HV 2500

Bateria FoxESS HV2500 Mira z maksymalnym zmagazynowaniem 19,66kWh.  

FoxESS EPS BOX

FoxESS EPS zapewnia maksymalnie do 32A prądu na fazę i pozwala na zastosowanie zarówno w małych jak i dużych realizacjach.

BMZ Hyperion - box na akumulatory

System magazynowania BMZ Hyperion pozwala na łączenie od 3 do 6 modułów bateryjnych.  

FoxESS BMS - jednostka sterująca

Jednostka sterująca modułem bateryjnym, monitorująca na bieżąco parametry baterii i pozwalająca uchronić je przed awarią.  

Co to jest magazyn energii elektrycznej?

Magazyn energii to urządzenie lub system, które służy do gromadzenia i przechowywania energii w celu późniejszego wykorzystania. Jest to ważne dla stabilności sieci energetycznych i efektywnego wykorzystania energii odnawialnej, która jest nieprzewidywalna i zmienna w czasie. Magazyny energii mogą przyjmować różne formy, ale najbardziej popularne są złożone z akumulatorów litowo-jonowych. W obliczu wysokich cen energii w godzinach, w których OZE nie dostarcza energii, ich rozwój jest kluczowy do zapewnienia oszczędności finansowych jak również dla przyspieszenia transformacji energetycznej i budowy bardziej zrównoważonego systemu energetycznego.

Jak działa magazyn energii elektrycznej?

Magazyn energii działa poprzez gromadzenie i przechowywanie energii w bateriach. Falownik podłączony do magazynu energii wysyła informację do BMS (jednostki zarządzającej magazynem energii) na temat ewentualnej nadwyżki energii bądź niedoboru energii. Na tej podstawie magazyn jest albo ładowany, bądź rozładowywany.

Dlaczego warto zainwestować w magazyn energii elektrycznej?

Inwestowanie w magazyn energii ma wiele korzyści. Po pierwsze, magazyny energii umożliwiają efektywne wykorzystanie energii odnawialnej, która jest nieprzewidywalna i zmienna w czasie, poprzez gromadzenie nadwyżek energii i uwalnianie jej w momencie takiej potrzeby. Po drugie, magazyny energii przyczyniają się do stabilności sieci energetycznych poprzez równoważenie popytu i podaży energii oraz zapewnienie zabezpieczeń w przypadku awarii. Po trzecie, inwestycje w magazyny energii przyspieszają transformację energetyczną, wspierając rozwój energii odnawialnej i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wreszcie, magazyny energii mogą generować dochody poprzez udział w rynku energii, zarówno przez sprzedaż zgromadzonej energii w czasie szczytów, jak i przez świadczenie usług systemowych dla operatorów sieci.

Jaki jest koszt magazynu energii?

Koszt magazynu energii może się znacznie różnić w zależności od rodzaju technologii magazynowania i skali instalacji. Koszty magazynów energii w ostatniej dekadzie spadły znacząco. Ta obniżka cen wynika z postępu technologicznego i większej skali produkcji.

Koszty magazynów energii opartych na bateriach litowo-jonowych są obecnie najbardziej konkurencyjne i maleją w szybkim tempie. Koszt baterii zależy od pojemności, trwałości, wydajności i innych czynników technicznych.