Member of ELEVION GROUP

Member of Elevion Group

Grupa Elevion jest jednym z wiodących europejskich dostawców ESCO we wszystkich zadaniach związanych z inteligentnym wykorzystaniem energii. Koncentrując się na zintegrowanych usługach energetycznych (ESCO), Elevion Group dostarcza rozwiązania, które bezproblemowo łączą zrównoważoną redukcję CO2, ciągły wzrost efektywności energetycznej, znaczne oszczędności w kosztach energii, systemy energii odnawialnej oraz wszystkie obszary wyposażenia technicznego budynku (TGA) i usług .

Grupa Elevion łączy firmy średniej wielkości, które oferują wysoce elastyczne, wydajne i dostępne usługi i rozwiązania w zakresie energii 360° oraz siłę finansową kontrolującego międzynarodowego holdingu.

Z obecnie 60 skonsolidowanymi spółkami i ponad 4700 pracownikami, Grupa Elevion działa w 12 krajach – w tym w Niemczech, Austrii, Włoszech, Polsce i Rumunii. W 2021 roku zrealizowaliśmy 6000 projektów i wygenerowaliśmy łączne przychody w wysokości ponad 889 milionów euro.
Grupa Elevion – Maksymalna energia dla indywidualnych rozwiązań.

 

www.eleviongroup.com