Member of ELEVION GROUP

<!--

Energię mamy w naturze, ale to co wyróżnia nas, to sposób prowadzenia biznesu.

Staramy się rozwijać w sposób zrównoważony, dlatego są rzeczy, do których szczególnie przywiązujemy uwagę i zasady, których trzymamy się niezmiennie, niezależnie od tego, czy dotyczą naszych Klientów czy Partnerów. Co więc liczy się u nas naprawdę?

partnerstwo

Ponieważ wierzymy, że kluczem do sukcesu jest oparcie biznesu na relacjach zbudowanych na wzajemnym szacunku i obopólnych korzyściach.

niezawodność

Ponieważ każdy oczekuje produktów wysokiej jakości. Naszych używamy na co dzień, więc za ich solidność możemy ręczyć osobiście.

ekonomia

Ponieważ o solidnych produktach nie trzeba pamiętać, ale miło patrzeć, jak generują oszczędności przez wiele, wiele lat.-->

Member of Elevion Group

Grupa Elevion jest wiodącym europejskim dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu dekarbonizacji i wyższej efektywności energetycznej.

Dzięki swojej unikalnej strukturze i pionierskiemu duchowi jej możliwości mogą być łatwo wykorzystane w projektach o różnej wielkości w całym ich przekroju i w zakresie wymaganej wiedzy specjalistycznej.  Grupa Elevion działa na ponad 12 rynkach europejskich (w tym w Holandii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Polsce, Rumunii i na Węgrzech) za pośrednictwem ponad 60 wysoce wyspecjalizowanych niezależnych firm, jednakże z siłą finansową międzynarodowej grupy.

Więcej informacji na temat Grupy Elevion na stronie www.eleviongroup.com


EN

Elevion Group is a leading European provider of end-to-end decarbonization and higher energy efficiency solutions. Thanks to its unique structure and its pioneering spirit, its capabilities can be easily scaled across the project scope, for various project sizes and a range of required expertise. Elevion Group operates on 12+ European markets (including The Netherlands, Germany, Austria, Italy, Poland, Romania and Hungary) through 60+ highly specialized independent companies, but with the financial strength of an international group.

For more news and information on Elevion Group, please visit www.eleviongroup.com