NACZYNIA WZBIORCZE

naczynie wzbiorcze

DANE TECHNICZNE:

Sprawdź

WZBIORCZE NACZYNIA PRZEPONOWE

Ciśnieniowe naczynie przeponowe jest jednym z elementów zabezpieczających zamknięte układy instalacji solarnych w momencie zwiększenia objętości płynu solarnego w systemie.

Nasze naczynia wzbiorcze posiadają znakowanie CE zgodnie z Dyrektywą Europejską 97/23/EC (PED), która ujednolica normy obowiązujące w poszczególnych krajach członkowskich Wspólnoty w zakresie urządzeń ciśnieniowych, oraz określa zasady wolnego obrotu tymi urządzeniami w całej Europie i homologację najważniejszych międzynarodowych organów certyfikacji, w tym również polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Szeroka gama wszelkiego rodzaju naczyń wzbiorczych odpowiada potrzebom użytkowników prywatnych i przemysłowych.

Zasada i funkcja działania ciśnieniowego naczynia przeponowego:

  • Wyrównanie zmian w rozszerzalności cieplnej płynu solarnego w układach solarnych bez jego ubytku.
  • Utrzymanie ciśnienia płynu solarnego układów grzewczych na określonym poziomie.
  • Optymalizacja warunków do rozprowadzenia ciepła bez strat.
  • Samoczynne uzupełnianie płynu solarnego w układzie solarnym w przypadku ubytków spowodowanych drobnymi nieszczelnościami.
  • Możliwość podwyższenia ciśnienia wstępnego naczynia poprzez dopompowanie części gazowej zbiornika.
  • Możliwość obniżenia ciśnienia wstępnego naczynia za pomocą zaworu.
  • Membrana  – DIN 4807.
  • Ciśnienie pracy – 2,5 bara. Maksymalne ciśnienie pracy – 10 barów.
  • Temperatura pracy – 90°C.
  • Powłoka zewnętrzna – RAL 3000.

Chcesz zapytać o naczynia wzbiorcze? Zachęcamy do kontaktu w tej sprawie.

Sprawdź także inny osprzęt solarny:

Zawsze możesz też zwrócić się do naszych konsultantów z pytaniami o dodatkowe informacje.