Aktualności

| Aktualności

ELEKTROWNIE PV – Dzierżawa gruntu. Zakup projektu.

 

OEM ENERGY ZAKUPI PROJEKTY ELEKTROWNI PV W ZAKRESIE MOCY POWYŻEJ 1 MW

– oferta dotyczy projektów inwestycyjnych PV, po pozytywnym procesie weryfikacji formalnej oraz technicznej
– wynagrodzenie jest obliczane w zależności od atrakcyjności danego projektu oraz oferty
– pokrywamy koszty badania due diligence oraz procedur formalnych związanych z przejęciem projektu PV
– gwarantujemy sprawny proces weryfikacyjny

POBIERZ KWESTIONARIUSZ

 


 

Dzierżawa gruntu dla generacji energii ze Słońca – szansa na EKO współpracę z OEM ENERGY

Naziemne farmy fotowoltaiczne to niewątpliwie jedna z form zabezpieczenia przyszłości energetycznej kraju i na świecie. Proces przygo­towań sam w sobie to istotna kwestia, tak samo jak przeznaczenie na realizację inwestycji odpowiedniego gruntu. Przez wzgląd, iż powierzchnie zajmowane przez instalacje słoneczne są dosyć spore, ważnym elementem jest przeznaczenie na ten cel odpowiedniej nieruchomości, która nie spełnia oczekiwań właścicieli pod względem przemysłowo – usługowym, czy też rolnym. OEM zapewnia bezpłatną weryfikację nieruchomości wraz z określeniem ryzyk związanych z potencjalną inwestycją w farmę PV, dzięki czemu szybko i sprawnie podejmujemy współpracę. Doświadczenie oraz wykwalifikowany zespół pracowników zapewni fachową i rzetelną współpracę.

 

Decydując się na współpracę z Generalnym Dystrybutorem Systemów Energii Odnawialnej – OEM Energy

w zakresie Dzierżawy Gruntu pod Farmę Fotowoltaiczną zyskujecie Państwo:

Stały dochód na długie lata.

Współpraca w zakresie dzierżawy nieruchomości pod farmę PV zapewnia stałe wynagrodzenie dla właściciela gruntu, zagwarantowane w umowie w okresie jej obowiązywania. Żywotność instalacji PV to 25 lat i w takim też okresie wypłacane jest wynagrodzenie dzierżawne, którego waloryzacja możliwa jest raz do roku. Żadne inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości nie obciążają właściciela.

Bezpieczeństwo.

Przygotowania formalne w zakresie zawarcia umowy dzierżawy, procesów administracyjnych i notarialnych koordynowane są przez zespół prawny, dzięki któremu sprowadzamy do minimum niezbędne zaangażowanie i czas właściciela gruntu. Oferujemy współpracę opartą na bezpieczeństwie w zakresie regulacji co do kwestii wynagrodzenia dzierżawnego, wzajemnych warunków współpracy, kwestii opodatkowania oraz tych związanych z utrzymaniem nieruchomości. OEM gwarantuje racjonalne wykorzystanie gruntów, na które brak pomysłu inwestycyjnego.

Rzetelność.

Koordynacja i realizacja inwestycji przez fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży PV gwarantuje zakończenie procesu sukcesem zarówno dla Inwestora, jak też właściciela gruntu. Celem głównym współpracy jest osiągnięcie obopólnej korzyści z troską o środowisko. W pakiecie umownym zapewniamy nie tylko pełne utrzymanie nieruchomości w okresie dzierżawy, ale również utylizację systemu PV po zakończeniu współpracy i tym samym uprzątnięcie nieruchomości z wszelkich urządzeń.

 

OEM Energy poszukuje nieruchomości do podjęcia długoterminowej dzierżawy z zamiarem budowy elektrowni fotowoltaicznej.

Kryteria?

  • teren nieruchomości o powierzchni minimum l,5- 20 ha
  • klasy gruntów nie lepsze niż IV
  • dostęp do drogi publicznej
  • sąsiedztwo linii średniego napięcia SN -15 kV
  • uregulowane prawo własności oraz Księgi Wieczyste
  • obszar dobrze nasłoneczniony, niezalesiony, bez znacznych różnic w nachyleniu terenu
  • poza strefami ścisłej zabudowy mieszkalnej i obszarami ochrony przyrodniczej

Oferujemy!

Stałe wynagrodzenie dla właściciela gruntu od 10 000 zł za każdy 1 ha powierzchni dzierżawionej w skali roku.

 

POBIERZ KWESTIONARIUSZ

 

Wzrost cen energii ma bezpośrednie przełożenie na bardzo duży wzrost ilości montowanych komercyjnych instalacji PV, jak również tych systemów, które mają za zadanie redukcję obciążeń firm związanych z kosztem energii elektrycznej. Ponadto, w związku ze zmianami gospodarczymi, które dzieją się na naszych oczach (próby odejścia od węgla jako źródła energii elektrycznej, jak również rozwój elektromobilności), możemy się spodziewać kolejnych podwyżek cen energii. Można zatem śmiało stwierdzić, iż nieuchronnym jest wejście w sektor małych i dużych instalacji PV.

Sprostanie zagadnieniom niezbędnym do realizacji EPV wymaga wiedzy z zakresu dostępnych rozwiązań systemowych oraz technicznych, zasad projektowania, jak również procedur formalno – prawnych i administracyjnych w świetle obowiązujących przepisów. Mając na uwadze korelację pomiędzy Państwa skuteczną sprzedażą, a naszymi podjętymi nakładami zaangażowania, powołaliśmy Dział Projektowy, którego zadaniem jest wspieranie Waszych inwestycji.

Nasi wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacjach instalacji małych oraz dużych pomogą Państwu przejść przez meandry zagadnień związanych z dokumentacją i przygotowanie elektrowni fotowoltaicznych.

 

Sprawdź także: