Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) OXYGEN + zbiorniki i bufory – woj. pomorskie