Zbiorniki Nierdzewne – Joule

Zbiornik z trzema wężownicami

Zbiornik z dwiema wężownicami

Zbiornik z jedną wężownicą