anoda

DANE TECHNICZNE:

Sprawdź

ANODA TYTANOWA

Zbiorniki na ciepłą wodę do użytku domowego (bojlery, zbiorniki) są wyposażone w pasywne powłoki dla ochrony przed korozją elektrochemiczną, spowodowaną przez wodę. Takie zabezpieczenie antykorozyjne nie chroni wnętrza zbiornika w 100%. Konieczne jest zatem wyposażenie zbiornika w aktywną ochronę katodową (DIN 4753 część 6).

System ochrony aktywnej za pomocą anod magnezowych, może być uciążliwy w użytkowaniu, gdyż anody magnezowe, ulegają zużyciu i muszą być okresowo wymieniane. Dodatkowo osad na dnie zbiornika spowodowany zużyciem anody może sprzyjać rozwojowi bakterii.

Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie anod tytanowych, które nie zużywają się a do tego eliminują niedogodności i wprowadzają aktywną ochronę antykorozyjną, w tym zapewniają wyższą jakość magazynowanej w nich wody.