Mierniki instalacji fotowoltaicznych Seaward PV200 - OEM ENERGY

DANE TECHNICZNE:

Sprawdź

Do pobrania:

  PV200

  Tester Solar PV z funkcją krzywej I-V

  PV200 to wysoce wydajne i efektywne rozwiązanie do testu i diagnozy systemów PV. Przeprowadza wszystkie testy uruchomieniowe wymagane przez normę IEC 62446 i przeprowadza szybki i dokładny pomiar krzywej I-V zgodnie z wymaganiami IEC 61829. Jeśli korzystasz równocześnie z miernika nasłonecznienia Solar Survey 200R, wyniki PV200 mogą być konwertowane do STC (standard test conditions), zarówno przy użyciu aplikacji PVMobile jak i oprogramowania SolarCert Elements. Daje to możliwość bezpośredniego porównania z danymi producenta panelu PV.

  Dzięki bezpośredniemu połączeniu z pojedynczym panelem PV lub ich szeregiem za pomocą dostarczonych przewodów, test może zostać łatwo
  przeprowadzony w ciągu sekund za naciśnieciem jednego klawisza. Wyświetlacz o wysokim kontraście jest dobrze widoczny nawet w słońcu i
  pokazuje napięcie przy otwartym obwodzie, prąd zwarcia, napięcie maksymalnego punktu mocy, prąd i moc. Dodatkowo współczynnik wypełniania FF modułu PV lub testowanego systemu, oraz rezystancje izolacji (jako część sekwencji automatycznej lub pomiaru z użyciem sondy). Jeśli zmierzony wynik odbiega od spodziewanego profilu PV200 ostrzega użytkownika, pokazując potrzebę dalszej analizy. Szczegółowe i kolorowe krzywe I-V i mocy, mogą być przeglądane niezwłocznie po przesłaniu ich do aplikacji Android PVMobile poprzez bezprzewodową technologię NFC. Aplikacja wyświetla zmierzone krzywe I-V i mocy dla oceny wizualnej jej kształtu, pozwalając wychwycić typowe problemy.

   

  PV200 Tester Solar PV z funkcją krzywej I-V

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

  Zawsze możesz też zwrócić się do naszych konsultantów z pytaniami o dodatkowe informacje.