Jak uzyskać dotacje do instalacji fotowoltaicznej?

| Fotowoltaika, Porady

Jak uzyskać dotacje do instalacji fotowoltaicznej?

jak uzyskać dotacje do fotowoltaiki

Montaż instalacji fotowoltaicznej to przede wszystkim oszczędność na rachunkach za prąd. Jednak ze względu na to, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, technologia ta jest chętnie dofinansowywana przez organy państwowe. Podpowiadamy, jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 roku, by zmniejszyć początkowy koszt i przyśpieszyć okres zwrotu z inwestycji.

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki?

Choć panele fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością w kraju, odnawialne źródła energii wciąż są wykorzystywane w Polsce w zbyt małym stopniu (odniesieniem są tu wytyczne Unii Europejskiej). Stąd powstaje coraz więcej programów, które do tego zachęcają.

Częściowe finansowanie instalacji fotowoltaicznych umożliwiają 3 główne projekty:

  • program Mój Prąd;
  • Program Czyste Powietrze;
  • ulga termomodernizacyjna.

Oprócz tego stworzono osobne dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników w ramach programu Agroenergia, natomiast do przedsiębiorców skierowany jest projekt Energia Plus.

Jakie są warunki poszczególnych dotacji, kiedy odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Program Mój Prąd 3.0

W 2021 roku prosumenci, czyli osoby, które zarówno zużywają, jak i wytwarzają energię elektryczną, wykorzystując odnawialne źródła energii, mogą skorzystać z programu Mój Prąd 3.0. Nabór wniosków został uruchomiony 1 lipca 2021 roku i będzie trwać do 20 grudnia 2021 roku (pod warunkiem, że wcześniej nie nastąpi wykorzystanie całej puli środków).

Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O dotację mogą starać się osoby fizyczne, które spełniły następujące warunki:

  • posiadają instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci elektroenergetycznej (warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania na fotowoltaikę jest zamontowanie dwukierunkowego licznika energii);
  • moc instalacji fotowoltaicznej wynosi od 2 do 10 kW, a prąd produkowany jest wyłącznie na cele mieszkaniowe;
  • wydatki na instalację fotowoltaiczną zostały poniesione od 1 lutego 2020 roku;
  • inwestycja, w przypadku której wnioskujesz o dotację, nie stanowi rozbudowy istniejącej instalacji PV.

W ramach programu Mój Prąd możesz uzyskać zwrot do 50% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 3 tys. złotych. Ponadto dotacja z programu Mój Prąd jest zwolniona z podatku PIT, a wydatki, które nie zostały pokryte w ramach dofinansowania do fotowoltaiki można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

A jak uzyskać dofinansowanie z programu Mój Prąd 3.0? Musisz kupić i zamocować panele fotowoltaiczne, a także zainstalować licznik dwukierunkowy (pamiętaj, że instalacja nie może być przyłączona przed 1 lutego 2020 roku). Gdy podpiszesz umowę z dystrybutorem energii o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie. Obecnie odbywa się to wyłącznie w formie elektronicznej, wnioski papierowe są odrzucane.

Na rok 2022 przewidziany jest program Mój Prąd 4.0.

Program Czyste Powietrze

Kolejną możliwością jest skorzystanie z projektu Czyste Powietrze realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła, a więc obejmuje nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale też m.in. pompy ciepła, kotły na pellet, czy wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy dodatkowo spełniają kryterium finansowe. Roczny dochód gospodarstwa nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Program Czyste Powietrze finansuje do 50% kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Przy czym, jeśli decydujesz się na wymianę kilku różnych nieefektywnych źródeł ciepła oraz na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, łączna kwota dofinansowania może wynosić 30 000 zł dla podstawowego poziomu i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu.

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć przez internet lub osobiście, we właściwym urzędzie WFOŚiGW lub w jego oddziale. Dodatkową możliwością dla uczestników projektu jest złożenie wniosku w banku o Kredyt Czyste Powietrze. Wtedy otrzymasz dotację na częściową spłatę kapitału kredytu.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podatku wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (dotyczy to m.in. instalacji fotowoltaicznej). Przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Maksymalnie można odliczyć od podatku 53 000 zł, przy czym kwota ta odnosi się do wszystkich inwestycji.

W przypadku tego programu istotną kwestią jest to, że inwestycja musi zostać zakończona w ciągu 3 lat, w innym wypadku wysokość ulgi należy zwrócić. Nie trzeba natomiast składać o nią wniosku, wystarczy dokonać odliczeń w zeznaniu na rok podatkowy, w którym został poniesiony wydatek.

Ulgę można łączyć z dofinansowaniem do fotowoltaiki, aczkolwiek wtedy dotyczy tylko tych wydatków, które nie zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Agroenergia – dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników

Celem programu Agroenergia jest zmniejszenie zanieczyszczeń wywołanych działalnością rolniczą, w związku z czym projekt obejmuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz elektrownie wiatrowe. W jego ramach możliwe jest uzyskanie dotacji lub dotacji i pożyczki. Mogą z tego skorzystać rolnicy indywidualni, którzy są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości od 1 do 300 ha co najmniej od roku. Jeśli moc instalacji wynosi od 10 do 30 kW, prosument może otrzymać zwrot 20% kosztów, lecz nie więcej niż 15 tys. złotych. Jeśli zdecydujesz się na panele słoneczne o mocy od 30 do 50 kW, możesz wnioskować o zwrot do 13% kosztów, jednak nie więcej niż 20 tys. złotych.

W porównaniu do poprzednich programów ważną różnicą jest to, że beneficjent nie może rozpocząć realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku, a dofinansowanie dotyczy wyłącznie zakupu nowych urządzeń.

Energia Plus – dofinansowanie do fotowoltaiki dla przedsiębiorców

Program Energia Plus jest skierowany do przedsiębiorstw i ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu ich działalności na środowisko. Aktualnie prowadzony jest drugi nabór wniosków, którego koniec przewidziany jest na 17 grudnia 2021 roku (o ile wcześniej nie zostaną wyczerpane wszystkie środki). Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć dokumenty w formie elektronicznej, przez GDW.

Możliwe są dwie formy finansowania:

  • dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 1 264 286 978,50 złotych;
  • dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 49 772 500,00 złotych.

Regionalne dotacje na fotowoltaikę

Oprócz powyższych projektów mogą być realizowane regionalne programy umożliwiające otrzymanie dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych – przykładem są takie miasta jak Warszawa, czy Poznań. O projektach najlepiej szukać informacji w urzędach gmin. Warunki otrzymania oraz wysokość dotacji będą się różnić w zależności od regionu.

Następny artykuł: Budowa ogniw fotowoltaicznych