Aktualności

| Aktualności

Zmiany w programie priorytetowym NFOŚIGW

Znamy już nowe wytyczne dotyczące programu priorytetowego dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych.
W dniu 20 listopada 2012 r. zostały zatwierdzone zmiany w Programie Priorytetowym, które polegają na:

  1. obniżeniu jednostkowego kosztu kwalifikowanego z 2 500 zł/m2 na 2 250 zł/m2.
  2. wprowadzeniu wymogu posiadania przez montowane instalacje kolektorów słonecznych gwarancji producenta na okres nie krótszy niż 5 lat.
  3. wprowadzeniu wymogu udzielenia przez wykonawcę rękojmi w okresie 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji (wymagany zapis w umowie kredytobiorcy z wykonawcą).

Zmiany te obowiązują dla umów kredytowych zawieranych od 01.01.2013 r.

Ponadto w związku z dużym zainteresowaniem kredytem z dotacją został zwiększony budżet programu
na 2012 r. ze 131 466 tys. zł do 141 466 tys. zł tj. o 10 mln zł.