Aktualności

| Aktualności

Start programu „Mój prąd”

NFOŚiGW ogłosił pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”.

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. –   20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków dlatego trzeba pamiętać o jak najszybszym złożeniu dokumentów.

Dzięki programowi „Mój prąd” prywatni odbiorcy energii elektrycznej mogą otrzymać dotacje do 5 000zł!

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. –   20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

lub
można przesłać drogą pocztową lub kurierem
na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

Potrzebne dokumenty znajdują się na stronie NFOSIGW.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Kontakt:

517 220 037; e-mail: mariusz.stawarz@oemenergy.pl
506 452 541; e- mail: filip.szydlowski@oemenergy.pl

Zapraszamy również na naszą stronę, gdzie opisujemy szczegółowo program:

PROGRAM „MÓJ PRĄD” – 5000 ZŁ DOPŁATY DO FOTOWOLTAIKI