Aktualności

| Aktualności

Prosument nadal trwa

Nadal można skorzystać z programu wsparcia rozwoju energetyki obywatelskiej Prosument II, który obejmuje preferencyjny kredyt z 30% dotacją na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Program NFOŚiGW realizowany jest we współpracy z BOŚ Bankiem od października tego roku. Wsparcie obejmuje pulę 40 mln, w tym 12 mln zł na dotacje dla „prosumentów”. Z dotacji mogą skorzystać klienci indywidualnymi, którzy posiadają prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz JST (z wyłączeniem instalacji na potrzeby budynków użyteczności publicznej).

Beneficjenci mogą dokonać zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby istniejących lub nowo budowanych budynków mieszkalnych:
• źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
• małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
• mikrokogeneracje – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Tegoroczna edycja nie wymaga łączenia instalacji grzewczej z urządzeniami służącymi do produkcji energii elektrycznej.

Prosument to szansa na skorzystanie z preferencyjnego finansowania własnego źródła energii (nawet 30% dotacji ze środków NFOŚiGW; nisko oprocentowany EKOkredyt: 1% w całym okresie kredytowania, który może wynieść nawet 15 lat; 0 zł wkładu własnego), które może pokryć do 100% zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną lub realnie zmniejszyć koszty ogrzewania.

Wnioski o dofinansowanie nadal są przyjmowane. W OEM Solar pomagamy w przygotowaniu dokumentacji do programu. Szczegółowych informacji udziela Mariusz Stawarz z działu PV OEM Solar:

e-mail: m.stawarz@oemsolar.pl, +48 517 220 037