Aktualności

| Aktualności

OEM ENERGY w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu

Prawie 1700 inicjatyw z ponad 200 firm z całej Polski znalazło się w najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tym roku w raporcie znalazła się również spółka OEM ENERGY. Zakwalifikowane praktyki tworzą inspirację dla innych firm, które chcą wprowadzać podobne rozwiązania.

Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” odbyło się 16 kwietnia br. w formie online.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to prestiżowy przegląd odpowiedzialnego biznesu w danym roku. Zakwalifikowane praktyki  tworzą inspirację dla innych firm.

Raport ten, to  przekrojowe zestawienie różnego typu firm, które pokazują jakie są u ich wdrożone inicjatywy- zarówno te nowe jak i długoletnie praktyko. Zakwalifikowanie dobrej praktyki do raportu wymaga jej zgodności z koncepcją/założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

4 dobre praktyk realizowanych przez Spółkę OEM ENERGY w 2019 roku i zgłoszonych do Raportu FOB otrzymało pozytywną ocenę Komitetu Merytorycznego.

Nazwa praktyki : BEZPIECZEŃSTWO OFEROWANYCH PRODUKTÓW

Niektóre firmy konkurencyjne nie zawsze oferują wysokiej jakości i bezpieczne produkty. Chcemy, aby nasz firma była spostrzegana jako ta, która oferuje produkty niezawodne i bezpieczne oraz wysokiej jakości, które będą zawsze wybierane w pierwszej kolejności przez klienta.

Dbając o jak najwyższą jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, OEM ENERGY upewnia się, że ich dostawcy posiadają wymagane certyfikaty i atesty, które mają obowiązek przedstawić oświadczenia i certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów. Naszym celem jest dopasowanie oferowanych przez nas produktów do konkretnych potrzeb odbiorców i nietypowych rozwiązań. Dlatego też odwiedzamy naszych dostawców, aby przyjrzeć się produkcji oferowanych przez nas produktów, przeszkolić się oraz przekazać sugestie rynkowe.

Dzięki przeprowadzonym wywiadom z klientami przez firmę zewnętrzną, wiemy, że klienci mają zaufanie do naszych produktów.

Wiemy jak chcemy się rozwijać i będziemy dążyć do doskonalenia naszych działań i oferowanych produktów.

Nazwa praktyki: ROZWÓJ I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

Chcąc podnieść kwalifikacje zawodowe swoich pracowników, organizujemy dla nich szkolenia i warsztaty realizowane przez zespół trenerów wewnętrznych czy też firmy zewnętrzne. Ponadto pracownicy mogą także ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych. Firma organizuje również i finansuje szkolenia i warsztaty oraz umożliwia udział w konferencjach oraz targach krajowych jak i zagranicznych.

Dodatkowo dla pracowników, którzy poruszają się samochodami służbowymi zorganizowano 2 stopnie szkoły bezpiecznej jazdy.

Wykorzystaną wiedzę ze szkoleń pracownicy wykorzystują w firmie i projektach oraz dzielą się nią z instalatorami i pracownikami.  Wspierając rozwój pracowników, wpłynęliśmy na ich zaangażowanie. Naszym pracownikom zapewniamy dużą samodzielność w działaniach.

Nazwa praktyki: AKADEMIA OEM ENERGY

W związku z rozwojem technologii OZE zwiększyło się również zapotrzebowanie na szkolenie zarówno dla pracowników jak i instalatorów. Szkolenia te jednak muszą być profesjonalne i ciekawe oraz zwiększające zaangażowanie pracowników jak i instalatorów.

Handlowcy OEM ENERGY oraz przedstawiciele producentów naszych produktów– kilka razy w roku organizują wydarzenie dla pracowników, gdzie dzielą się wiedzą na temat nowych produktów, zasad działania oraz ciekawych projektów.  W szkoleniu może wziąć udział każdy pracownik. Jej celem jest zwiększenie u pracowników chęci do pracy, poszerzenie wiedzy w różnych obszarach oraz zaangażowania w życie firmy.

Firma prowadzi również szkolenia dla instalatorów w zakresie obsługi jak i bezpiecznego i prawidłowego montażu instalacji PV oraz pomp ciepła w celu zwiększania specjalistycznej wiedzy na temat instalacji i konfiguracji naszych produktów.

Instalatorzy chętnie biorą udział w szkoleniach, gdyż stawiamy na jakość naszych spotkań. Po drugie mamy doświadczenie w nietypowych rozwiązaniach, jeśli chodzi o nasze produkty, co przyciąga instalatorów. Nasi handlowcy, to ludzie, którzy sami się cały czas szkolą i dzielą wiedzą.

Firma ma w planie rozwinąć swoje szkolenia produktowe w 2020 r przez zwiększenie swoich zajęć praktycznych,  które pozwolą instalatorom na dokładniejsze poznanie produktów i odpowiednim doborze oraz instalacji.

Nazwa praktyki: WORK LIFE BALANCE

Zdarzało się, że pracownicy biurowi ze względów osobistych lub zdrowotnych mieliby problem z dotarciem do biura.

Zdarzały się również sytuacje nagłe, jak strajk nauczycieli, którego czasu trwania nie dało się przewidzieć, a nie wszyscy rodzice mieli, gdzie pozostawić dzieci pod opieką.

W odpowiedzi na potrzeby pracowników firma OEM ENERGY wprowadziła uelastycznienia czasu pracy w postaci home office. Ten typ pracy dotyczy pracowników biurowych i ma na celu zaktywizowanie pracowników, którzy ze względów osobistych lub zdrowotnych mieliby problem z dotarciem do biura, ale nie mają przeciwwskazań do wykonywania obowiązków służbowych na ich stanowisku. Firma wspiera rodziców w trakcie nagłych przypadków jak np. strajku nauczycieli i zapewnia bezpieczne miejsce zabaw w biurze dla dzieci pracowników po wcześniejszym zgłoszeniu takiej sytuacji przez pracownika. Zarząd stara się podejmować szybką reakcję na bieżącą potrzebę pracowników.
Dodatkowo pracownicy biurowi w dziale sprzedaży posiadają duże akwarium, o które wspólnie dbają. Taki element biura wpływa na biurową atmosferę i wspomaga relacje pomiędzy pracownikami. Sprzyja to mniejszą ilością zwolnień lekarskich oraz wpływa na atmosferę w pracy.

Pełny raport można przeczytać tutaj