Aktualności

| Aktualności

Jesteśmy odpowiedzialną ekologicznie firmą!

Jako generalny dystrybutor energii odnawialnej nie pozostajemy obojętni na otaczające nas środowisko, ekologię oraz edukację o ekologii.
Otrzymaliśmy certyfikat z przeprowadzenia kampanii edukacyjnych za rok 2020.

EDUKACJA ->EKOLOGIA. Uczmy i uświadamiajmy, już od najmłodszych lat.

Jesteśmy odpowiedzialną ekologicznie firmą, poniższy certyfikat jest tego potwierdzeniem a także przeprowadzenia m.in. takich kampanii jak:

  • Program Edukacyjny “PAN SPRZĄTALSKI” – projekt przeznaczony dla klas 1-3 szkół podstawowych i przedszkoli na temat zasad selektywnego pozbywania się odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. W 2020 roku odbyła się VIII edycja projektu w Szkołach Podstawowych Nr 2, 3 oraz 5 w Chełmży.
  • Ogólnopolską kampanię edukacyjną „Elektroodpady NIE do kosza na śmieci” – akcja mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez promowanie  proekologicznych zachowań oraz wdrożenie ogólnokrajowego systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach tej akcji realizowany jest m.in projekt „ELEKTROŚMIECIARKA” polegający na długofalowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu edukacji ekologicznej o tematyce związanej z racjonalną gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Certyfikat OEM ENERGY