Aktualności

| Aktualności

Jak zwiększyć opłacalność domowej instalacji fotowoltaicznej?

Nieco zaskakujące projekty nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy o OZE powodują wzmożone zainteresowanie zakupem instalacji fotowoltaicznych jeszcze w roku 2021, aby korzystać ze „starych” zasad. Zapowiadane na rok 2022 zmiany zmieniają optykę rozważań o opłacalności systemów OZE.

Opłacalność inwestycji w prosumenckie systemy fotowoltaiczne w chwili obecnej bazuje na obowiązującym systemie opustów.

Postaramy się przedstawić, jak będzie wyglądać opłacalność prosumenckich systemów fotowoltaicznych w roku 2022 i jakie zmiany w naszych instalacjach, przyzwyczajeniach i rozwiązaniach technicznych będą konieczne, aby zmaksymalizować oszczędności i skrócić czas zwrotu z inwestycji.

Zacząć należy od rozważenia, jaka ilość energii może być skonsumowana przez odbiorcę w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z aktualnej produkcji – autokonsumpcja.

Z przeprowadzonej analizy kilkudziesięciu funkcjonujących obecnie instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w liczniki inteligentne wynika, że stopień autokonsumpcji w najbardziej typowych instalacjach z zakresu 5 do 10 kWp wynosi od 21% do maksymalnie 52%. Średnia wynosi około 31%.

Najtańszym sposobem zwiększenia opłacalności inwestycji (w obecnych, jak i nowych realiach) jest oczywiście zwiększenie autokonsumpcji.

Jak to zrobić? Jest kilka sposobów:

1) Najtańszy – zmiana przyzwyczajeń, czyli pranie, gotowanie, ogrzewanie basenu, ładowanie samochodu, w godzinach gdy mamy największą produkcję;

2) Ogrzewanie (i chłodzenie) budynku i ciepłej wody użytkowej (CWU) za pomocą pompy ciepła;

3) Uzyskiwanie komfortu cieplnego za pomocą systemów wentylacji mechanicznej wraz z pompą ciepła lub chłodnicą;

4) Ładowanie akumulatorów w celu późniejszego wykorzystania energii.

Sposób pierwszy jest trudny do zrealizowania dla większości użytkowników. Trudno wyobrazić sobie zmianę naszego rytmu dnia na podporządkowany zużywaniu energii w czasie jej największej produkcji. Pewne zmiany wydają się nieuniknione, zapowiadana rewolucja komunikacyjna w postaci samochodów elektrycznych wymagać będzie zapewne dużo lepszego planowania trasy, ładowań i postojów.

Sposób drugi  pompa ciepła

Zamontowana w budynku pompa ciepła zapewnia efektywne ogrzewanie, przygotowanie CWU i chłodzenie budynku – z efektywnością energetyczną od trzech do pięciu razy większą niż ogrzewanie elektryczne czy elektryczne podgrzewanie CWU. Roczny udział energii zużywanej przez pompę ciepła pochodzącej bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej wynosi do 30%.

W sytuacji wymaganej maksymalizacji autokonsumpcji mamy dwa równolegle rozwiązania:

  • zwiększenie nastawy temperatury CWU podczas nadwyżki produkcji energii ze słońca – poprzez komunikowanie się pompy ciepła i sytemu fotowoltaicznego. Nadmiarową energię gromadzimy w cieple w zbiorniku buforowym, do późniejszego wykorzystania.
  • Wykorzystanie funkcji chłodzenia pompy ciepła, nadmiarową energię wykorzystujemy do chodzenia budynku. Możemy wykorzystać do tego ogrzewanie płaszczyznowe lub bardziej efektywne klimakonwektory.

Pompa ciepła pozwala zwiększyć autokonsumpcję o  35%

Sposób trzeci  wentylacja mechaniczna

Jak zwiększyć auto konsumpcje wykorzystując wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz wbudowanym modułem pompy ciepła np. marki ENERVENT ZEHNDER?

Przy wentylacji zużycie energii elektrycznej w ciągu doby jest zrównoważone, ponieważ zakłada się, że system wentylacji powinien działać bez przerwy przez cały rok, aby użytkownicy mogli czuć się komfortowo.

W znacznej części przypadków ustawienie parametrów central wentylacyjnych zakłada przetłaczanie więcej powietrza w ciągu dnia niż w nocy ze względu na mniejsze zapotrzebowanie świeżego powietrza przy minimalnej aktywności fizycznej. Takie ustawienie central wentylacyjnych niesie za sobą korzyści związane z autokonsumpcją energii elektrycznej produkowanej przez system fotowoltaiczny, jednak wzrost jest nieznaczny, zużycie energii w dzień wzrasta o kilkadziesiąt wat.

Jak w takiej sytuacji zwiększyć poziom autokonsumpcji?

Latem w trakcie dnia, kiedy mamy największą nadwyżkę energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, mamy też największe zapotrzebowanie na chłód w budynku. Wykorzystując inteligentną automatykę centrali wentylacyjnej ENERVENT ZEHNDER z wbudowaną pompą ciepła możemy ochłodzić budynek systemem wentylacji mechanicznej, a do tego celu wykorzystać darmową energię ze słońca zwiększając w ten sposób poziom autokonsumpcji.

Latem w ciągu nocy temperatura powietrza zewnętrznego, które zostaje zassane do budynku jest co najmniej o kilka, a czasem o kilkanaście stopni niższa niż w ciągu dnia, co daje możliwość zminimalizowania zużycia energii elektrycznej, ponieważ inteligenta automatyka central ENERVENT ZEHNDER wykorzystuje chłód z natury i wychładza obiekt przez wykorzystanie tzw. free coolingu.

Wentylacja mechaniczna pozwala zwiększyć autokonsumpcję o  maksymalnie 15%.

Sposób czwarty  magazynowanie energii

Długo zapowiadana rewolucja w zakresie magazynowania energii, w której ceny magazynów spadają a ich efektywność oraz żywotność znacząco rośnie, nabiera prędkości. Przeskok technologiczny z baterii kwasowych na baterię litowo-jonowe (i pochodne) spowodował wydłużenie gwarancji na baterię do 10 lat, możliwość przeprowadzenia nawet ponad 6000 cykli, uzyskanie maksymalnej głębokości rozładowania dochodzącą do 90% powoduje, że zainteresowanie magazynami baterii cały czas wzrasta.

Kluczowym aspektem, który będzie warunkował rozwój sektora magazynowania energii będzie odpowiedni program dotacyjny oraz wzrost ceny energii.

Magazynowanie energii pozwala zwiększyć autokonsumpcję o 15%

Zwiększanie autokonsumpcji przez stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych jest możliwe. Zwiększa poziom komfortu użytkowników budynków, maksymalizując jednocześnie zużycie energii z systemu fotowoltaicznego. Zastosowanie złożonych, kompleksowych rozwiązań, pozwala na zwiększenie autokonsumpcji nawet do 90%.