Aktualności

| Aktualności

Fotowoltaika dla firm – elektrownie i farmy PV.

DUŻA FOTOWOLTAIKA NA TLE OZE  – AKTUALNE TRENDY

Okres ostatnich kilku miesięcy to czas zawirowań w zakresie odnawialnych źródeł energii,
w tym także fotowoltaiki. Kolejne edycje Programu Mój Prąd, zamrażanie przez rząd kosztów prądu oraz kryzys na światowym rynku energii są odczuwalne także w polskich gospodarstwach i firmach.
O ile temat inwestowania w OZE (Odnawialne Źródła Energii) przez klienta indywidualnego jest w mediach bardzo często poruszany, o tyle warto zwrócić uwagę na coraz większą popularność ‘dużej’ fotowoltaiki. Polskie firmy coraz częściej decydują się  na instalacje PV z zakresu mocy rzędu 50 – 200 kW, mające służyć zasilaniu potrzeb własnych zakładów produkcyjnych i przedsiębiorstw. Ponadto, punktem zainteresowań są również wielkopowierzchniowe elektrownie PV, w których celem jest sprzedaż wytworzonej energii do operatora sieci dystrybucyjnej lub innego podmiotu odpowiedzialnego za obrót energią elektryczną.

Pomimo rosnącej popularności dużych systemów PV, firm, które zajmują się profesjonalnym projektowaniem elektrowni PV (EPV) ciągle jest jak na lekarstwo. „Sprostanie zagadnieniom niezbędnym do realizacji EPV wymaga wiedzy z zakresu dostępnych rozwiązań systemowych oraz technicznych, zasad projektowania, jak również procedur formalnoprawnych i administracyjnych w świetle obowiązujących przepisów” – mówi Ewa Kosowska, która w OEM Energy koordynuje dedykowany dział projektowy, odpowiedzialny za realizację elektrowni fotowoltaicznych. Temat profesjonalnego podejścia do tematu jest tym trudniejszy, że wymaga zastosowania zupełnie innych urządzeń – w przypadku OEM Energy są to na przykład falowniki komercyjne Kostal PIKO CI w klasach mocy 50 i 60KW, zoptymalizowane pod kątem wymagań instalacji PV w zakresie szerokiej gamy konfiguracji, jak również oferujące zwiększone bezpieczeństwo i wydajność. Wymagania te spełniają również falowniki hybrydowe umożliwiające ich kaskadowanie, ale to już temat na osobny artykuł.

Tematyka wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych również coraz częściej pojawia się w mediach i aktualnościach z rynku OZE, ale przede wszystkim – na mapie Polski. Pomimo, że do światowych standardów, gdzie stały się już (podobnie jak wiatraki) niemalże naturalnym elementem krajobrazu, brakuje nam jeszcze dużo pracy, to temat farm coraz częściej staje się elementami rozmów biznesowo – ekologicznych. Ewa Kosowska dodaje „Właściciele gruntów i nieruchomości oddając je w dzierżawę na rzecz farmy PV gwarantują sobie stały dochód na lata, natomiast OEM Energy zapewnia obsługę procesów administracyjnych i projektowych, redukując zaangażowanie klienta do minimum” Można zatem stwierdzić, że jest to transakcja win-win, ponieważ zyskuje na niej zarówno właściciel gruntu/nieruchomości, inwestor, a dodatkowym beneficjentem jest środowisko naturalne.

 

 

FOTOWOLTAIKA DLA FIRM

Widząc ogólny trend oraz analizując dane z  2022 roku, według których moc zainstalowanej fotowoltaiki w Polsce wynosiła około 12 GW, a fotowoltaika stanowiła blisko 54% całkowitego udziału PV na tle pozostałych OZE, można założyć, że duże instalacje stają się i będą coraz popularniejsze. Dotyczy to zarówno elektrowni dla firm jak i wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych.

 

Źródło: rynekelektryczny.pl (artykuł z 02/02/2023)

 

Źródło: rynekelektryczny.pl (artykuł z 02/02/2023)

 

Przedsiębiorcy dążą do obniżenia kosztów prowadzenia swojej działalności, a w  przypadku małych oraz średnich zakładów przemysłowych czy wytwórczych, stacji benzynowych, hoteli, zakładów gastronomicznych, własna elektrownia słoneczna może być nawet bardziej opłacalna niż dla klientów indywidualnych. Wszystko powodowane i napędzane jest ceną energii elektrycznej dla biznesu, której stawka jest wyższa niż w przypadku klientów indywidualnych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa są obciążone w większym stopniu opłatą mocową. Realizowane przez OEM Energy projekty elektrowni fotowoltaicznych dotyczą przeróżnych branż i realizowane są zarówno w celu sprzedaży wytworzonej energii do sieci dystrybucyjnej jak i na własny użytek.

Nie da się ukryć, że ceny energii oferowane przez operatorów energetycznych bezpośrednio wpływają na ceny produktów i całkowity koszt prowadzenia działalności np. produkcyjnej. Jasnym wnioskiem jest więc, że inwestycja w wytwarzanie własnej energii z PV jest zrównoważonym sposobem stabilizacji rynkowej i cenowej prowadzonego biznesu. Dawid Moździerz – product manager sfery PV OEM Energy – potwierdza to mówiąc „Coraz częściej zgłaszają się do nas firmy, które chcąc pozostać konkurencyjnymi w swojej branży decydują się na własną elektrownię fotowoltaiczną i jest to dla nich jedyna możliwość, aby utrzymać się na rynku”

Nie bez znaczenia jest też fakt, że świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorców rośnie, zauważają długofalowe skutki proekologicznych działań, a dążenie do zeroemisyjności staje się coraz bardziej popularne. OEM Energy ma między innymi w swoim portfolio projekt i realizację elektrowni o mocy 160 kW dla dużej firmy z branży sportowej.

 

PROGRAM OSŁONOWY, A CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CENY ENERGII

Zgodnie z planem rządowym, na rok 2023 wprowadzony został tzw. Program Osłonowy dla mikro i małych przedsiębiorców, których rachunki za energię w tym okresie nie przekroczą 785 zł/MWh zużytej energii elektrycznej. Stawka ta dotyczy wyłącznie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorcy. Nasuwa się pytanie: co dalej, jak będzie wyglądał rok 2024 oraz kolejne pod kątem dostaw i cen energii elektrycznej?

Najważniejszymi czynnikami kształtującymi cenę energii są kontrakty terminowe na surowce energetyczne  (głównie węgiel i gaz) oraz koszty uprawnień co emisji CO2 w unijnym systemie EU ETS. Na tej podstawie wytwórcy energii są w stanie oszacować swoje przyszłe koszty, a co za tym idzie – zaproponować cenę na rynku terminowym. Analizy rynku wskazują, że koszty surowców i uprawnień do emisji CO2 w ostatnich latach drastycznie rosną.

Zgodnie z ogólną opinią specjalistów branży OZE, w szczególności fotowoltaiki – realizacja Programów Osłonowych nie może stanowić przyczyny zatrzymania inwestycji w transformację energetyczną, która jest jednym z kluczowych elementów na uzyskanie stabilizacji cen energii. Transformacja ta, wiąże się z kosztami szacowanymi na setki miliardów złotych. Co za tym idzie – jej realizacja wymaga nie tylko pieniędzy, ale również czasu. Bez niej jednak ceny energii będą stale rosły, co obecnie obserwujemy w prognozach podmiotów zajmujących się odkupem i obrotem energią wytworzoną. Niewątpliwym jest, że wzrosty cen energii w coraz większym tempie obciążać będą odbiorców indywidualnych, przedsiębiorców, jak również całą gospodarkę.

Również w zakresie elektrowni fotowoltaicznych Pakiet Osłonowy, obowiązujący do końca 2023roku, wprowadza maksymalny pułap cenowy w wysokości 355 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej powyżej 1 MWp. Elektrownie o mocy poniżej 1 MWp są zwolnione z pułapu cenowego, jeżeli sumaryczna moc przynależąca do jednego przedsiębiorstwa (generatora) jest mniejsza niż 3 MWp.

PODSUMOWANIE

Zarówno klienci indywidualni, jak też przedsiębiorcy po zwolnieniu Pakietu Osłonowego, w 2024 odczują kolejny dotkliwy wzrost cen energii elektrycznej. Należy zatem wyciągnąć wniosek, iż rok 2023 jest odpowiednim momentem dla przedsiębiorstw, by zadbać o optymalizację kosztów prowadzonej działalności i tym samym zainwestować w wytwarzanie własnej energii z instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim, to kluczowy moment by rozpocząć formalności projektowe do uzyskania wymaganych przepisami prawa pozwoleń.

Ponadto, warto śledzić rynek wielkopowierzchniowych elektrowni PV, biorąc pod uwagę fakt, iż niezmiennie jest to jedno ze słusznych i możliwych rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju na szeroką skalę, pod warunkiem systematycznego wdrażania procesu wspomnianej powyżej transformacji energetycznej.