Aktualności

| Aktualności

Do biegu, gotowi… – rusza Prosument II

W poniedziałek 16.10 staruje Prosument II, czyli program NFOŚiGW realizowany we współpracy z BOŚ Bankiem, którego celem jest rozwój energetyki obywatelskiej.

W nowym rozdaniu, NFOŚIGW przeznaczył dla „prosumentów”40 mln zł (z czego 12 mln zł na dotacje). O środki mogą ubiegać się  klienci indywidualnymi, którzy posiadają prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz JST (z wyłączeniem instalacji na potrzeby budynków użyteczności publicznej).

Program realizowany jest na mocy umów na dotacje i pożyczki zawartych pod koniec sierpnia br. pomiędzy NFOŚiGW i Bankiem Ochrony Środowiska. BOŚ S.A. jest jedynym partnerem NFOŚiGW.
Środki Prosumenta II dedykowane są kredytom z dotacjami, przeznaczonym na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Beneficjenci mogą dokonać zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby istniejących lub nowo budowanych budynków mieszkalnych:
•    źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
•    pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
•    kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
•    systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
•    małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
•    mikrokogeneracje – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Aby otrzymać kredyt z dotacją instalacja musi odpowiadać energetycznym potrzebom mieszkańców i nie może być przewymiarowana.

Druga edycja Prosumenta to okazja na skorzystanie z preferencyjnego finansowania własnego źródła energii (nawet 30% dotacji ze środków NFOŚiGW; nisko oprocentowany EKOkredyt: 1% w całym okresie kredytowania, który może wynieść nawet 15 lat; 0 zł wkładu własnego), które może pokryć nawet 100% zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną lub realnie zmniejszyć koszty ogrzewania. Tegoroczna edycja nie jest obłożona wymogiem powiązania instalacji grzewczej z urządzeniami służącymi do produkcji energii elektrycznej. Tak więc sfinansowanie zakupu pompy ciepła czy kolektorów słonecznych nie musi być związane z jednoczesnym montażem paneli fotowoltaicznych.

Trzeba się spieszyć. Pula to aż i jedynie 40 mln. W poprzedniej edycji środków wystarczyło zaledwie na 3 tygodnie.

W sprawie przygotowania dokumentacji do programu Prosument II można kontaktować się z Mariuszem Stawarzem z działu PV OEM Solar: e-mail: m.stawarz@oemsolar.pl+48 517 220 037