Czyste Powietrze z OEM Energy

| Aktualności

Czyste Powietrze z OEM Energy

Wchodzą w życie zmiany dotyczące programu Czyste Powietrze. Od 22 kwietnia wszystkie dofinansowane pompy ciepła i kotły muszą być wpisane na tzw. Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Wszystkie dystrybuowane przez OEM Energy pompy ciepła spełniają ten warunek, dlatego kontrahenci mogą czuć się bezpiecznie i śmiało oferować bezpieczne i spełniające warunki dofinansowania produkty.

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze wchodzi w życie 22 kwietnia, a zakończenie okresu przejściowego planowane jest na 13 czerwca 2024. Oprócz konieczności weryfikacji urządzeń na liście ZUM możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania będzie możliwe tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku.

Obowiązek wpisania na listę ZUM wynika z dbałości o jakość sprzedawanych urządzeń, a dodatkowe wymogi dotyczące tejże listy poddawane były konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła, a także stroną społeczną.

Aby dostać się na listę pompy muszą spełniać następujące wytyczne:

  • wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM wymagają uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
  • badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych.
  • przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów programu „Czyste Powietrze”.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ‐PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów/dystrybutorów raportów z ww. badań, weryfikuje spełnienie nowych wymogów programu przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM. Po zakończeniu okresu przejściowego, na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi programu, potwierdzone wskazanymi powyżej badaniami, które przeszły pozytywną weryfikację.

Pompy ciepła znajdujące się w ofercie OEM Energy, czyli Nibe, Stiebel, Heiko, Neoheat, Galmet, Rotenso spełniają założenia programu i wpisane są na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi regionalnymi kierownikami sprzedaży oraz zakupów na www.b2b.oemenergy.pl.