Kariera

Manager Regionalny – Polska Południowa

TWORZYMY WYJĄTKOWY ZESPÓŁ. CHCESZ PRZEKONAĆ SIĘ NAPRAWDĘ?MOŻESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

MANAGER REGIONY POLSKA POŁUDNIOWA  (lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie)

CO OFERUJEMY?

 • Szkolenia,
 • Karta multisport,
 • Ubezpieczenie grupowe PZU,
 • Umowa o pracę lub współpracę,
 • Premie uzależnione od wyników,
 • Przyjazny i zgrany zespół,
 • Laptop,
 • Telefon,
 • Samochód służbowy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Aktywne budowanie sieci sprzedaży/pozyskiwanie nowych klientów,
 • Sprzedaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej, głównie w segmencie instalatorskim i hurtowniczym,
 • Utrzymanie relacji z obecnymi klientami,
 • Realizacja celów sprzedażowych,
 • Przygotowanie ofert oraz prowadzenia negocjacji handlowych,
 • Współpraca z działem marketingu,
 • Analiza rynku oraz identyfikacja możliwości i potrzeb,
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy.

NASZE WYMAGANIA:

 • 2 lata doświadczenia  w sprzedaży w branży OZE/grzewczej/HVAC,
 • Wykształcenie minumum średnie,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość pakietu MsOffice,
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Znajomość lokalnego rynku,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • Mile widziana obsługa programów AutoCad/DraftSight, PV SOL,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Skrupulatność,
 • Sumienność,
 • Chęć stałego podnoszenia kwalifikacji.

W przesyłanym CV prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OEM ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Składowa 17, 41-500 Chorzów, moich danych osobowych (wykraczających po za wskazane w Kodeksie Pracy: tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.

Jeśli chcą Państwo uczestniczyć również w innych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez OEM Energy Sp. z o.o. w CV prosimy zawrzeć również poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OEM ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Składowa 17, 41-500 Chorzów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacji w tym informowania o realizowanych przez Spółki z Grupy CEZ rekrutacjach.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe np. dane dotyczące zdrowia prosimy również zgodę na ich przetwarzanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OEM ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Składowa 17, 41-500 Chorzów, moich wrażliwych danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

OEM ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Składowa 17, 41-500 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  SĄD REJONOWY KATOWICE- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO;NIP: 6472578488; KRS: 0000678975;

kapitał zakładowy: 734 400 zł

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IOD@cezpolska.pl

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy 1) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (RODO art. 6 ust. 1 lit c) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych zostały zawarte dane wrażliwe np. dane dotyczące zdrowia będą one przetwarzane również na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (RODO art. 9 ust. 2 lit. a).

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w, którym zostały zebrane a jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na uczestnictwo w kolejnych procesach rekrutacyjnych nie dłużej niż rok.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane dostawcom systemów IT z którymi współpracuje administrator, Spółką z Grupy CEZ w Polsce, firmą doradczym i konsultingowym, firmom wspierającym procesy rekrutacyjne oraz zatrudnienie oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Policja bądź Sądy.

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego

 • – 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

Zainteresowany?
Aplikuj!

Administratorem danych osobowych jest OEM ENERGY Sp. z o.o. ... rozwiń z siedzibą w Chorzowie, ul. Składowa 17 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IODO@cezpolska.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą i będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody (w przypadku zgód do kolejnych procesów rekrutacyjnych). Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, zewnętrznym agencjom pracy, zewnętrznym kancelariom prawnym, Spółkom z Grupy CEZ w Polsce, firmy doradcze świadczące usługi w zakresie usług kadrowo płacowych, upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, to jest dla przykładu: Zakładom Medycyny Pracy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

W przesyłanym CV prosimy zawrzeć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OEM Energy Sp z o.o. z siedzibą Chorzowie, ul. Składowa 17, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji.

Jeśli chcą Państwo uczestniczyć również w innych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez OEM Energy Sp. z o.o. w CV prosimy zawrzeć również poniższą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OEM Energy Sp z o.o. z siedzibą Chorzowie, ul. Składowa 17, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacji w tym informowania o realizowanych przez OEM Energy Sp. z o.o. rekrutacjach.

Wróć do ofert pracy