OEM VENT – REKUPERACJA W TWOIM DOMU

OEM VENT to pełna instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla budynków mieszkalnych oraz mieszkań, czyli rekuperacja.

System OEM VENT zawiera między innymi nowoczesną centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła, rury Spiro, przewody elastyczne w izolacji, przewody elastyczne PEHD, skrzynki rozprężne, izolacje samoprzylepną do kanałów wentylacyjnych oraz rozdzielcze, za pomocą których w szybki, szczelny i skuteczny sposób można wykonać całą instalację. Jedną z głównych zalet OEM VENT jest elastyczność oraz niewielkie wymiary elementów, dzięki którym instalacje można wykonać przez rozłożenie na stropie w przestrzeni styropianu przeznaczonego pod instalacje ogrzewania płaszczyznowego – podłogowego, a nawet w ścianach lub w przestrzeni sufitu podwieszanego nad zabudową z płyt kartonowo gipsowych co pozwoli na ukrycie instalacji w pomieszczeniach użytkowych nie zabierając przy tym przestrzeni dla użytkowników.

System jest dobierany do każdego obiektu indywidualnie, tzn. za każdym razem projekt jest rozpatrywany przez projektanta i praktycznie niepowtarzalny, ponieważ każdy obiekt jest w jakimś stopniu inny, np. mogą być dwa takie same budynki z tą samą ilością pomieszczeń, tą samą powierzchnią i o tym samym kształcie zewnętrznym bryły, ale będą różnić się liczbą użytkowników i mieć inne ukierunkowanie względem stron świata.

Aby odpowiednio dobrać wszystkie elementy systemu i wykonać rysunki instalacji niezbędne są:
– rzuty obiektu na których będą nazwy, powierzchnie oraz wymiary pomieszczeń,
– przekroje obiektu, bądź informacja o wysokości pomieszczeń,
– ukierunkowanie budynku względem stron świata (np. projekt zagospodarowania terenu), lub zaznaczenie na rzucie kierunku północnego,
– planowana liczba użytkowników obiektu,
– informacje na temat źródła ciepła w budynku oraz sposobie ogrzewania pomieszczeń (ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe).

Etap postępowania przy tworzeniu projektu instalacji.

Na podstawie otrzymanych informacji oraz projektu budynku wykonujemy bilans powietrza w oparciu o normy PN-83/B-03430, PN-EN 15251:2007. To właśnie ilości powietrza trafiające do pomieszczeń warunkują dobór średnic kanałów instalacji.

Następnie na podstawie bilansu powietrza oraz oporów wytwarzanych przez instalacje, czyli dokładnie w punkcie pracy dobierana jest jednostka – rekuperator. Dobór odpowiedniej wielkości rekuperatora w instalacji jest najważniejszym punktem, ponieważ to właśnie on jest „sercem” rekuperacji.

Służymy pomocą w zakresie doradztwa technicznego, doboru rekuperatora i odpowiednich materiałów i urządzeń oraz montażu instalacji.
Tworzymy projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla domu jednorodzinnego oraz wycenę wszystkich niezbędnych materiałów.

Nasz projekt rekuperacji zawiera:
– dobór rekuperatora,
– koncepcję rozprowadzenia całego systemu,
– umiejscowienie centrali wentylacyjnej oraz wszelkich elementów wentylacji,
– bilans wydatków powietrza oraz wycenę i specyfikację materiałową,
Projekt jest dokumentem poglądowym.
Po wykonaniu dokumentacji przesyłamy ją drogą mailową.

Przykładowe koncepcje rozprowadzenia instalacji rekuperacji:

 

Filmy

Wentylacja mechaniczna - co to jest rekuperacja i jak działa?

Centrala wentylacyjna - rekuperator, jego budowa oraz zasada działania

Jak zaprojektować instalację wentylacji mechanicznej? Projekt rekuperacji

Filtracja w rekuperacji

Chłodzenie w wentylacji mechanicznej. Chłodzenie w rekuperacji

Realizacje