KOLEKTOR PŁASKI Ensol EM1V/2,0 Cu-Al

KOLEKTOR PŁASKI ENSOL1V/2,0 Cu-Al

Kolektor płaski z absorberem w formie harfy dzielonej. Wykonany z miedzi i aluminium, przeznaczony  do montażu pionowego. Konstrukcja obudowy kolektora oparta jest na sztywnej ramie giętej ze specjalnego profilu aluminiowego, opatentowanego przez firmę ENSOL. Obudowa jest zamknięta od spodu blachą aluminiową,  pokrywę wykonano z wysokoprzepuszczalnego szkła solarnego. Sposób mocowania szyby zapewnia szczelność obudowy  oraz minimalizuje naprężenia cieplne.  Absorber z blachy aluminiowej pokryto wysoko selektywną  powłoką eta plus, co gwarantuje wysoki stopień absorpcji promieniowania i sprawność procesu przemiany energii. Płyta absorbera połączona jest z systemem rurek miedzianych (z czynnikiem roboczym) metodą zgrzewania laserowego.  Straty ciepła zminimalizowano poprzez zastosowanie izolacji dolnej wykonanej z wełny mineralnej  o niskim przewodnictwie cieplnym.

  • Powierzchnia absorbera 1,876 m².
  • Sprawność optyczna 78,8%.
  • Posiada certyfikat Solar Keymark 011-7S2606 F.