Faq Rekuperacja

Zalecamy, aby wyborem odpowiedniej centrali wentylacyjnej zajął się specjalista.

Zachęcamy również do skorzystania z prostego kalkulatora doborowego, który znajduje się pod linkiem:

https://pl.enervent.com/find-your-model/

Lub zaawansowanego kalkulatora doborowego, pod linkiem:

https://pl.enervent.com/optimizer/

Zalecamy, aby system wentylacji został zainstalowany przez specjalistę. Właściwy montaż instalacji wymaga wiedzy i użycia specjalnych narzędzi. Dodatkowo zapewnia spełnienie warunków gwarancyjnych.

Obrotowy wymiennik ciepła ma znacznie wyższą wydajność odzysku ciepła niż tradycyjny wymiennik płytowy. Wynika to z faktu, że wymiennik obrotowy posiada o wiele większą masę oraz powierzchnię wymiany ciepła. Większa masa przekłada się na większą zdolność magazynowania ciepła. Zwrot inwestycji jest bezpośredni, ponieważ otrzymujemy niższe rachunki.

Największą zaletą obrotowego wymiennika ciepła jest fakt, że wymiennik taki nie zamarza, a co za tym idzie w urządzeniu nie ma wbudowanej elektrycznej nagrzewnicy wstępnej, działającej automatycznie, więc urządzenie w niskich temperaturach nie generuje wysokich rachunków za energię elektryczną. Dodatkowo wymiennik obrotowy odzyskuje wilgoć z powietrza wywiewanego, więc w chłodnym okresie, powietrze trafiające do budynku nie jest tak suche jak w przypadku wymienników płytowych. Dzięki temu w większości przypadków problem suchego powietrza w budynku się nie pojawia. Zdolność urządzenia do odzyskiwania wilgoci pozwala również na rezygnację z króćca do odprowadzenia skroplin – centrale takie nie mają takiego króćca, więc nie ma potrzeby doprowadzania instalacji kanalizacji do urządzenia.

Obrotowy wymiennik ciepła działa bardzo skutecznie, powietrze wyrzucane z domu może być bardzo zimne (temperatura powietrza wyrzucanego w przypadku intensywnych zim może spadać nawet poniżej -10oC). Jeśli kanał powietrza wyrzucanego biegnie przez ciepłe pomieszczenie, mogłoby to powodować wykraplanie się wilgoci.

Tak. Dzięki realizowanym dodatkowo systemom wsparcia i programom dotacji do zakupu paneli fotowoltaicznych inwestowanie w ogniwa fotowoltaiczne jest wysoce opłacalne.

Jeśli kanał powietrza wyrzucanego biegnie przez ciepłe pomieszczenie, odpowiednią izolacją będzie np.:

  1. 80-milimetrowa warstwa z zewnętrzną powłoką zabezpieczającą przed kondensacją pary wodnej
  2. 20-milimetrowa warstwa o zamkniętej strukturze komórkowej (np. izolację kauczukową Armaflex) bezpośrednio na kanale oraz 50-milimetrowa warstwa izolacja z zewnętrzną warstwą zabezpieczającą przed kondensacją pary wodnej. Jeśli kanał biegnie przez chłodne pomieszczenie, izolacja powinna mieć grubość co najmniej 100 mm. Przed zamontowaniem kanałów wentylacyjnych należy się uważnie zapoznać z instrukcją montażu.

Należy zapewnić dobrą izolację kanałów. W przeciwnym razie może się na nich gromadzić wilgoć, a chłód, który ma trafić do pomieszczenia może zostać wytracony przed trafieniem do pomieszczenia.

Filtry powietrza należy wymieniać zgodnie z harmonogramem wymiany filtrów. Dodatkowo centralę należy okresowo oczyścić.

Sterowniki Enervent eWind i eAir można podłączyć do automatyki inteligentnego budynku. Oba te sterowania mogą być wyposażone w sterowanie magistralą KNX i Modbus RTU. Dodatkowo sterownik eAir może być wyposażony również w sterowanie Modbus TCP/IP.

Ze względu na wysoką sprawność cieplną wymiennik ciepła nie potrzebuje nagrzewnicy wstępnej. Praktycznie każda centrala Enervent jest jednak wyposażona w nagrzewnicę wtórną, która daje możliwość dogrzać powietrze trafiające do pomieszczenia np. do 24oC. Podgrzewanie powietrza nawiewanego za wymiennikiem ciepła jest więc możliwe, ale nie jest konieczne. To czy użyjemy nagrzewnicę wtórną czy też nie, zależy głównie od warunków klimatycznych, w jakich pracuje urządzenie. Zazwyczaj zalecamy wykorzystywanie wtórnej nagrzewnicy powietrza nawiewanego, tak aby powietrze trafiające do pomieszczeń było przyjemnie ciepłe, nawet w najchłodniejsze dni.

Centrale wentylacyjne Enervent są wyposażone w wymienniki ciepła o bardzo wysokiej sprawności, dlatego nagrzewnica powietrza nawiewanego jest potrzebna tylko podczas najchłodniejszych dni. W stosunkowo ciepłym klimacie, nagrzewnica wodna nie jest zwykle najtańszą opcją ze względu na wysokie koszty inwestycyjne instalacji i niezbyt częste użycie. W takich warunkach lepszym rozwiązaniem jest nagrzewnica elektryczna. Podgrzewanie powietrza nawiewanego jest bardziej potrzebne w chłodniejszym klimacie i nagrzewnica wodna jest wówczas bardziej opłacalnym wyborem.

Mieszkalne oraz domowe centrale Enervent charakteryzują się wydatkiem powietrza od 54 m3/h (od 15litrów na sekundę) do 1404 m3/h (do 390l/s). W przypadku większych urządzeń z serii Pro wartości te wynoszą od 180 m3/h (50l/s) do 2520 m3/h (700 l/s)

Filtry powietrza w centrali Enervent należy wymieniać regularnie. Wymiany wkładów filtracyjnych należy dokonywać średnio co trzy lub cztery miesiące, a filtrów kieszeniowych — co sześć miesięcy. Jeśli chcesz cieszyć się świeżym powietrzem to pamiętaj o regularnej wymianie filtrów.

Filtry nie nadają się do mycia, ale ich odkurzenie może wydłużyć czas eksploatacji.

Centrale Pinion, Salla, Pingvin XL, Pandion, Pelican Z i Pegasos należy instalować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej +5°C. Centrale LTR-3, LTR-5 Z, LTR-7 Z, LTR-7 XL można zamówić w wersji z dodatkową izolacją pozwalającą na instalację w miejscach o znacznie niższej temperaturze. Każdą centrale wentylacyjną Enervent można dodatkowo zaizolować, w takiej sytuacji urządzanie można zamontować w miejscu, w którym temperatura spada poniżej +5°C.

W przypadku central Enervent nie trzeba martwić się zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym za pomocą kabla grzewczego instalacji odprowadzania kondensatu, ponieważ te urządzenia nie posiadają króćca odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i zamontowana centrala wentylacyjna pracuje cicho. Wymiennik obrotowy nie jest źródłem hałasu w urządzeniu.

Tak, ale tylko w przypadku zastosowania odpowiedniej izolacji kanałów nawiewnych zgodnie z parametrami izolacyjnymi dla chłodnego powietrza.

Przepływ powietrza na każdym anemostacie należy dostosować do konkretnej wartości projektowej. Ten proces wymaga odpowiednich narzędzi pomiarowych i zawsze powinien być wykonywany przez specjalistę.

Automatyka każdej centrali Enervent z nagrzewnicą wodną posiada zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Enervent zaleca stosowanie przepustnic z siłownikiem i ze sprężyną powrotną w kanałach powietrza zewnętrznego (czerpnia oraz wyrzutnia), we wszystkich centralach z nagrzewnicami wodnymi.

Zastosowanie przepustnic w kanałach powietrza zewnętrznego i wyrzucanego (czerpnia oraz wyrzutnia) jest zawsze zalecane. Jeśli w kanale powietrza nawiewanego znajduje się nagrzewnica wodna to w kanałach powietrza zewnętrznego należy użyć przepustnic z siłownikiem ze sprężyną powrotną. Uniemożliwi to doprowadzanie zimnego powietrza do centrali przy okresowym braku zasilania.

Enervent to firma z wieloletnim doświadczeniem. Działa na rynku wentylacyjnym ponad 37 lat, a od 1983 roku firma opracowuje, produkuje i sprzedaje energooszczędne urządzenia wentylacyjne. Cała produkcja odbywa się w miejscowości Porvoo w Finlandii. Od 2018 roku firma Enervent, stała się częścią międzynarodowej firmy Zehnder Group, która zatrudnia ponad 3000 osób na całym świecie.

Nie ma takiej potrzeby. Centrala wentylacyjna powinna przez cały rok pracować z prędkością zaleconą przez instalatora/wymaganą przez projekt. Zmniejszenie natężenia przepływu powietrza w bardzo zimne dni oznacza niedostatek świeżego powietrza w budynku. Ryzyko oblodzenia wymiennika ciepła występuje tylko w czasie dużych mrozów oraz w przypadku dużej wilgoci w pomieszczeniu (np. częste korzystanie z prysznica, duża ilość suszącego się prania i duża ilość pary trafiająca do powietrza z gotowania czy prasowania).

Stan filtrów ma zasadnicze znaczenie dla poprawnego działania centrali wentylacyjnej. Zabrudzone filtry blokują przepływ powietrza i istotnie zmniejszają jego natężenie. Należy regularnie wymieniać filtry. Wymiany wkładów filtracyjnych należy dokonywać co 3–4 miesiące, a filtrów kieszeniowych — co 6 miesięcy. Dobrze jest także sprawdzać, czy w czerpni i wyrzutni nie znajduje się śnieg albo liście.

Standardowy obrotowy wymiennik ciepła, który jest zainstalowany we wszystkich produktach Enervent, przekazuje część wilgoci zawartej w powietrzu wywiewanym do świeżego powietrza zewnętrznego tylko wówczas, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od zera. Jest to często pożądane, gdyż w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej w pomieszczeniu może być zbyt sucho. Prawidłowe obliczenie przepływów powietrza dla Twojego domu pozwoli uniknąć sytuacji, w której poziom wilgotności w pomieszczeniu zanadto wzrośnie. Jeśli obciążenie wilgocią jest duże w związku z intensywnym korzystaniem z prysznica lub suszeniem prania, można sprawdzić, czy aktywowano funkcję zwiększenia wilgotności (standardowo dostępna w modelach MD, opcjonalnie dostępna w modelach ECC).

Urządzenia Enervent standardowo są objęte gwarancją  tzw.  2 + 3 lata, co daje nam łącznie 5 lat gwarancji producenta na urządzenie.