Faq Kolektory Słoneczne

Standardowe instalacje solarne muszą być wpięte do sieci, aby zasilać regulator solarny oraz pompę obiegową.

Prawidłowo skonfigurowana i wykonana instalacja solarna jest odporna na okresowe braki zasilania. Instalacja solarna posiada zabezpieczenia ciśnieniowe w postaci naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczeństwa. Również płyn solarny dzięki swojemu składowi chemicznemu jest odporny na okresowe przegrzewy.

Podczas dłuższych wyjazdów w okresie o wysokim nasłonecznieniu powinno się ustawić w sterowniku solarnym funkcję „urlop”. Ogranicza ona uzyski i powoduje wychładzanie zasobnika w godzinach nocnych. Dzięki tej funkcji system solarny pracuje w sposób prawidłowy i bezpieczny podczas nieobecności użytkowników.

Kolektory do swojej pracy potrzebują nasłonecznienia. Ujemna temperatura otoczenia wpływa niekorzystnie na uzyski, ale w słoneczny zimowy dzień możliwe jest osiągnięcie w zasobniku komfortowej temperatur 45°C. Jednakże nawet przy niższej temperaturze instalacja z kolektorami jest znacznym odciążeniem dla konwencjonalnego źródła ogrzewania (np. kotła) i może generować oszczędności.

W instalacjach powinno się stosować roztwór wody z glikolem o temperaturze zamarzania około -30°C. W naszym klimacie takie temperatury występują okazjonalnie. Nawet przekroczenie tej temperatury nie powoduje uszkodzenia kolektora czy rurociągu. Automatyka stosowana w naszych systemach solarnych posiada również funkcję ochrony przed zamarzaniem.

W zależności od ilości kolektorów, temperaturę 45°C osiąga się już po 4-5 godzinach pracy systemu solarnego.