COP – najważniejszy wskaźnik efektywności pomp ciepła

|

COP – najważniejszy wskaźnik efektywności pomp ciepła

Wskaźnik efektywności pomp ciepła

Przy szacowaniu, czy pompa ciepła jest efektywna, warto znać termin COP. Co to znaczy? Odpowiemy na to pytanie w poniższym poradniku.

Co to jest COP?

W obliczaniu efektywności pomp najważniejsze znaczenie ma współczynnik COP. Co to jest? Jest to współczynnik wydajności, wyrażający stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła.

Pompy ciepła powinny być badane w oparciu o normę EN 14511. Norma ta definiuje warunki i metody badania pomp ciepła. Zgodnie z tą normą współczynnik COP podawany jest dla szczególnych warunków pracy A2/W35 i A7/W35:

A – temperatura dolnego źródła (w tym przypadku powietrza)

W – temperatura górnego źródła (temperatura na wyjściu z pompy)

Zmiana warunków pracy (temperatur A i W) powoduje zmianę współczynnika COP. Badania takie przeprowadzane są przez akredytowane laboratoria, a wynikiem tego jest certyfikat potwierdzający parametry użytkowe. Zużycie energii elektrycznej (W) jest jednoznacznie związana z zapotrzebowaniem na energię cieplną budynku (utrzymywana temp. w budynku) oraz temperaturą na zewnątrz budynku.

Na efektywne działanie pompy ciepła ma wpływ to, w jaki sposób została zaprojektowana i wykonana. Pompy ciepła OEM Term w odróżnieniu od powszechnie dostępnych pomp ciepła dostosowane są do polskich warunków klimatycznych. posiadają certyfikat akredytowanego laboratorium potwierdzającego parametry eksploatacyjne urządzenia.

Duże znaczenie ma również wybór instalatorów, którzy mają wiedzę i doświadczenie w zakresie doboru oraz instalacji pomp ciepła do danego obiektu tak, aby instalacja pracowała przez jak najdłuższy czas z najwyższym COP.

Autorzy:

Jacek Kociński- kierownik działu pomp ciepła w OEM ENERGY
Artur Jurczak- specjalista ds. serwisu

e-mail: jacek.kocinski@oemenergy.pl
telefon: +48 512 846 809