COP – najważniejszy wskaźnik efektywności pomp ciepła

|

COP – najważniejszy wskaźnik efektywności pomp ciepła

Współczynnik COP,  to współczynnik wydajności, wyrażający stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła.
Pompy ciepła powinny być badane w oparciu o normę EN 14511. Norma ta definiuje warunki i metody badania pomp ciepła. Zgodnie z tą normą współczynnik COP podawany jest dla szczególnych warunków pracy A2/W35 i A7/W35:

A – temperatura dolnego źródła (w tym przypadku powietrza)

W – temperatura górnego źródła (temperatura na wyjściu z pompy)

Zmiana warunków pracy (temperatur A i W) powoduje zmianę współczynnika COP. Badania takie przeprowadzane są przez akredytowane laboratoria, a wynikiem tego jest certyfikat potwierdzający parametry użytkowe. Zużycie energii elektrycznej (W) jest jednoznacznie związana z zapotrzebowaniem na energię cieplną budynku (utrzymywana temp. w budynku) oraz temperaturą na zewnątrz budynku.

Na efektywne działanie pompy ciepła ma wpływ to, w jaki sposób została zaprojektowana i wykonana. Pompy ciepła OEM Term w odróżnieniu od powszechnie dostępnych pomp ciepła dostosowane są do polskich warunków klimatycznych. posiadają certyfikat akredytowanego laboratorium potwierdzającego parametry eksploatacyjne urządzenia.

Najważniejszy jest również wybór instalatorów, którzy mają wiedzę i doświadczenie w zakresie doboru oraz instalacji pomp ciepła do danego obiektu tak, aby instalacja pracowała przez jak najdłuższy czas z najwyższym COP

Autorzy:

Jacek Kociński- kierownik działu pomp ciepła w OEM ENERGY
Artur Jurczak- specjalista ds. serwisu

e-mail: jacek.kocinski@oemenergy.pl
telefon: +48 512 846 809