Aktualności

| Aktualności

Tańsza energia odnawialna

Międzynarodowy raport „Koszty wytwarzania energii odnawialnej w 2019 r.” podaje, iż nowo zainstalowana moc energii odnawialnej kosztuje mniej niż najtańsze opcje wytwarzania energii oparte na paliwach kopalnianych. Dane dotyczące kosztów przedstawione w tym kompleksowym badaniu z Międzynarodową Agencją Energii Odnawialnej (IRENA) potwierdzają, jak zdecydowanie zmieniły się trendy.

Ponad połowa mocy odnawialnych dodanych w 2019 r. osiągnęła niższe koszty energii elektrycznej niż węgiel. Wyniki pokazują te korzystne trendy cenowe przyśpieszania odnawialnych źródeł energii.

Koszty energii słonecznej i wiatrowej nadal spadają, uzupełniając bardziej dojrzałe technologie bioenergetyczne, geotermalne i wodne. Fotowoltaika słoneczna (PV) wykazuje największy spadek kosztów w latach 2010-2019 na poziomie 82%, a następnie koncentrację energii słonecznej (CSP) na poziomie 47%, wiatr na lądzie na poziomie 40% i wiatr na morzu na poziomie 29%.

Koszty energii elektrycznej z fotowoltaiki na skalę przemysłową spadły o 13% rok do roku, osiągając prawie siedem centów (0,068 USD) za kilowatogodzinę (kWh) w 2019 r. Zarówno wiatr lądowy, jak i morski spadł o około 9% rok do roku, osiągając odpowiednio 0,053 USD / kWh i 0,115 USD / kWh dla nowo zleconych projektów. Koszty CSP, wciąż najmniej rozwiniętego wśród technologii słonecznych i wiatrowych, spadły o 1% do 0,182 USD / kWh.

Zastąpienie najdroższych 500 gigawatów mocy węglowej energią słoneczną i wiatrową obniżyłoby roczne koszty systemu nawet o 23 mld USD rocznie i przyniosłoby bodziec o wartości 940 mld USD, czyli około 1% globalnego PKB.

Zastąpienie najbardziej kosztownej zdolności produkcyjnej węgla energią odnawialną zmniejszyłoby również roczną emisję dwutlenku węgla (CO2) o około 1,8 gigaton, czyli o 5% globalnej sumy z ubiegłego roku.

Do 2021 r. eksploatacja do 1 200 gigawatów istniejącej mocy opalanej węglem kosztowałaby więcej niż instalacja nowej fotowoltaicznej energii słonecznej na skalę przemysłową.

Ciągłe spadki kosztów potwierdzają potrzebę energii odnawialnej jako taniego rozwiązania w zakresie klimatu i dekarbonizacji, które dostosowuje krótkoterminowe potrzeby gospodarcze do średnio- i długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju.

Instalacje energii odnawialnej mogłyby stanowić kluczowy element pakietów bodźców ekonomicznych po pandemii COVID-19.

Oprócz przeglądu ogólnych trendów kosztów i ich czynników, raport szczegółowo analizuje składniki kosztów. Analiza obejmuje około 17 000 projektów wytwarzania energii odnawialnej z całego świata, a także dane z 10 700 aukcji i umów zakupu energii ze źródeł odnawialnych.

Pełny raport (tylko w języku angielskim) pod poniższym linkiem

https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019