Aktualności

| Aktualności

Program „Czyste powietrze”- dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Powoli zbliża się sezon grzewczy. Warto przemyśleć czym ogrzewamy nasze domy i wykorzystać dopłaty z programu

#czystepowietrze na instalację odnawialnych źródeł energii -kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej

oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub

osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

W ramach programu będzie można m.in. wymienić stare piece i kotły na paliwo stałe w budynkach jednorodzinnych.

Korzystając z programu można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Więcej szczegółowych informacji na www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/