Aktualności

| Aktualności

Pompy ciepła – moda czy konieczność naszych czasów

Pompy ciepła – moda czy konieczność naszych czasów.

Odpowiedź na pytanie jakie są powody, dla których pompy ciepła są ostatnio tak gorącym tematem nie jest jednoznaczna.

W krajach bardziej rozwiniętych technologicznie od Polski Odnawialne Źródła Energii (w skrócie OZE) są popularyzowane od wielu lat. Jednak w ciągu kilku ostatnich lat można zauważyć, że i u nas produkty OZE zdobywają coraz więcej zwolenników.

Z pewnością dotacje pobudziły ten sektor i najpierw zauważyć można to było w kolektorach słonecznych, następnie w fotowoltaice, a teraz pompy ciepła cieszą się większym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych.

Aby przybliżyć każdemu temat i nie komplikować go technicznymi terminami czy wtajemniczać w rozwiązania związane z ogromnymi ilościami pozwoleń administracyjnych, pompy ciepła dostępne na rynku w Polsce można w sumie najprościej podzielić na gruntowe i powietrzne.

Pompy gruntowe mają sporo atutów, niestety ich prawidłowy dobór i działanie obwarowane jest wieloma czynnikami. W skrócie tego rodzaju rozwiązanie jest skierowane dla bardziej świadomego inwestora, który dodatkowo ma sporą ilość wolnego terenu pod inwestycję. Powietrzne pompy ciepła natomiast są produktem bardziej powszechnym, skierowanym przede wszystkim do inwestorów budujących nowy dom, ewentualnie termo-modernizujących obecny oraz popularne w rozwiązaniach inwestycyjnych.

Szacuje się, że w przeciętnym gospodarstwie domowym blisko 70-80% kosztów eksploatacyjnych związanych jest z ogrzewaniem. Dlatego właśnie instalacja grzewcza to bardzo istotny element każdego domu. Wykorzystanie powietrznej pompy ciepła pomaga obniżyć rachunki za energię elektryczną nawet o 50–60%.

Pompy ciepła przekształcają naturalną energię skumulowaną w powietrzu, w ciepło dla domu i podgrzewania wody użytkowej przez cały rok! Dlatego główną zaletą technologii jest to, że energia elektryczna włożona w pracę pompy jest kilkakrotnie niższa od energii cieplnej uzyskanej w wyniku jej pracy.

Pompy ciepła to kompleksowy i efektywny sposób ogrzewania, dzięki któremu możliwe jest odzyskanie naturalnej energii zmagazynowanej w środowisku. Powietrzne pompy ciepła nie wymagają wykonywania drogich odwiertów, przyłączy, budowy komina, ani robót ziemnych. Nie ingerują w działkę otaczającą budynek, nie istnieje również konieczność magazynowania paliwa.

Powietrzna pompa ciepła może pokryć nawet 95% zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania budynku za pomocą czystej i niewyczerpalnej energii, uzyskanej bezpłatnie ze środowiska. Oznacza to, że z każdej 1 kWh energii elektrycznej użytej do ogrzewania, pompa ciepła pozwala uzyskać do 5 kWh energii potrzebnej do ogrzanie domu i ciepłej wody.

Pompa ciepła zapewnia darmowe ciepło na długie lata. Odpowiednio zainstalowana i serwisowana nie traci wydajności przez długi czas i jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym. Reasumując powietrzne pompy ciepła to ekologiczny i bardzo ekonomiczny sposób ogrzewania.

Można te oszczędności zwiększyć łącząc pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Dobrze dobrana instalacja PV bez problemu dostarczy potrzebnej energii elektrycznej i pozwoli nam na ogromne oszczędności. Koszty w takim budynku są na minimalnym poziomie, co daje nam nieporównywalne z innymi rozwiązaniami oszczędności a przy tym komfort użytkowania. Nie jest to koniecznością ale na pewno rekomendowanym rozwiązaniem.

Pompa ciepła jest zaawansowanym urządzeniem, które posiada swój sterownik. Pozwala nam to na ustawienie pracy pompy i dostosowanie najlepszej wydajności względem naszych potrzeb. Ze strony serwisowej nie wymaga żadnego wkładu w trakcie jej użytkowania. Nie jest wymagane osobne pomieszczenie, zaawansowana infrastruktura, czy wcześniej wspomniany komin, jak to jest przy kotłach paliwowych.

Zastosowania powietrznej pompy ciepła ma ogromne znaczenie także z punktu widzenia ochrony środowiska. Niezaprzeczalnie, brak bezpośredniej emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest jednym z istotnych argumentów przemawiającym do świadomych ekologicznie użytkowników.

Z pracy powietrznej pompy ciepła nie uzyskujemy odpadów jak popiół, sadza czy spaliny, jak w przypadku kotłów na paliwo. Redukcja emisji tlenku węgla oraz innych gazów i pyłów, to około 80%.

Pamiętajmy, że dyrektywy unijne pomagają nam w podjęciu decyzji o wyposażeniu domu w ekologiczne rozwiązania energetyczne, poprzez krajowe dotacje jak np. program „Czyste Powietrze”. Oznacza to obniżenie zakupu takich urządzeń, korzystając z dotacji unijnych.