Aktualności

| Aktualności

Pompa ciepła do nowych budynków bez sieci ciepłowniczej

W związku z wejściem w życie nowych przepisów prawa, każdy nowy budynek, dla którego istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej, będzie miał obowiązek przyłączenia się do niej, o ile nie będzie korzystał z OZE.
Dokładne brzmienie odpowiedniej poprawki:

Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.

Przez system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumiemy, iż sieć ciepłownicza lub chłodnicza oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu. Dlatego obowiązek przyłączenia sieci ciepłowniczej nie będzie dotyczył budynków, w których planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego.

Oznacza, to też zakaz używania kotłów gazowych w nowych budynkach, bowiem współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego z ciepłowni lokalnej zasilanej gazem klasyfikuje się na poziomie wi=1,2.

Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie na przełomie października/listopada bieżącego roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych pomp ciepła:

OEM TERM PW

OEM TERM POWER INVERTER

Kontakt:

Jacek Kociński 512 846 809; ejacek.kocinski@oemenergy.pl