Aktualności

| Aktualności

OEM Edukator – nowe terminy szkoleń!

OEM Edukator!

Wprowadzamy nowe terminy na certyfikowane szkolenia dla instalatora z zakresu:
– fotowoltaiki
pomp ciepła wraz ze zbiornikami i buforami
– systemów wentylacji (rekuperacji)
A także NOWOŚĆ!
Szkolenie „Instalator fotowoltaiki”

Szkolenie przygotowujące do egzaminu UDT dla kandydatów na instalatorów fotowoltaiki (montaż, elektrotechnika i elektroenergetyka).

Korzystając z tego szkolenia otrzymasz uprawnienia w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – zakładanie systemów fotowoltaicznych, zakończone skierowaniem na Państwowy Egzamin Urzędu Dozoru Technicznego. Możesz na nich również odnowić posiadane uprawnienia, które są ważne przez 5 lat.

Kursy prowadzone są przez najlepiej wykwalifikowaną kadrę. Nie czekaj, zwiększaj swoje kwalifikacje i skorzystaj ze szkolenia już dziś.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, osoba egzaminowana uzyskuje certyfikat ważny 5 lat.

Szkolenie odbywa się w akredytowanym ośrodku szkoleniowym, numer akredytacji to OZE-A/09/00108/21

Chłoń nową wiedzę, a przy okazji zdobądź niezbędną certyfikację!