Aktualności

| Aktualności

Mój prąd i czyste powietrze zwolnione z podatku dochodowego

MÓJ PRĄD I CZYSTE POWIETRZE ZWOLNIONE Z PODATKU DOCHODOWEGO

Ustawa PIT (art. 21 ust. 1 pkt 129a) zwalnia od podatku dochodowego świadczenia dotyczące przedsięwzięć w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

zgodnie z w/w art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT, wolne od podatku są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:
a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany
lub zgłoszony do użytkowania
, pod warunkiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

 

W przypadku programu „CZYSTE POWIETRZE” – podatnik otrzymane środki nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym. Pożyczki udzielone w ramach tego programu są zwolnienie od podatku przychodu z tego tytułu, a więc podatnik nie ma obowiązku wykazania tych kwot w zeznaniu rocznym.

PROGRAM „MÓJ PRĄD” – dotacje udzielone w ramach tego programu na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, a więc z otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym.

Następny artykuł: Uziemienie instalacji fotowoltaicznej