Aktualności

| Aktualności

Kto może odliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej od podatku?

Dzięki zmianom, które weszły po 1 stycznia 2019 roku montaż instalacji fotowoltaicznej staje się jeszcze bardziej opłacalny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia, osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego mogą odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej(przy stawce 18% i 32%),  jak również według podatku liniowego oraz ryczałtu.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r.

Ustawa 30 11 2018